10584
آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد
17 شهريور 1398
230
ایرانی
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

روزنامه گل -

 

به گزارش  سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت الیاس صالحی از باشگاه نود ارومیه (ماشین سازی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

* با توجه به شکایت میلاد سوری از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

* براساس رای صادر شده در پرونده شکایت رضا طلایی منش از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بابت مبلغ پرداخت نشده به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت باشگاه ساحلی شهریار ساری از سینا رحمتی، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد دادخواست باشگاه شهریار ساحلی وفق بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین دادرسی کمیته وضعیت مصوب ۱۳۹۶ به دلیل عدم رفع نقص در مهلت مقرر مردود اعلام می گردد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها